2016-09-15 JFK Volleyball Varsity vs Robbinsdale (Teacher Night) - StratMan