2013-09-17 JFK Volleyball Girls vs Prior Lake - StratMan