2017-01-20 JFK Basketball Boys Varsity vs Chanhassen - StratMan