2016-12-02 JFK Basketball Girls Varsity vs Trinity School at River Ridge Session - StratMan