2016-02-20 JFK Basketball Girls Varsity vs Washburn - StratMan