2013-12-13 JFK Basketball Girls Varsity vs Chanhassen - StratMan