2013-02-05 JFK Basketball Varsity Girls vs Prior Lake(Parents Night) - StratMan