2012-12-27 JFK Basketball Girls Varsity vs Highland Park - StratMan