2008-06-01 Mn. Magic Black - Addias Tourney Ames, Iowa - StratMan